31.07.2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge er der en en del opdateringer til BR18-vejledningerne og herudover 3 helt nye vejledninger. 

Desuden er der indsat en vejledning fra PET om Terrorsikring i bygge- og anlægsprojekter og en publikation om forebyggelse af luftbåren smitte.

 
 
 

Ny BR18 vejlening kap. 1
Eksempelsamling om ombygninger og andre forandringer - For etageboligbyggeri samt enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse

Vejledning indeholder eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri samt i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Eksemplerne viser hvilke ombygninger og forandringer der kræver byggetilladelse, og hvilke der kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse.

 
 
 

Ny BR18 vejledning til kap. 8
Vejledning om bygningsreglementets kapitel 8 - byggeret og helhedsvurdering, kapitel 20 - ubebyggede arealer ved bebyggelse og kapitel 23 - beregningsregler 

Denne vejledning vedrører de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR18. Vejledningen henvender sig særligt mod kommunale byggesagsbehandlere, men kan også benyttes af andre aktører herunder rådgivere og bygningsejere.

 
 
 
 
 

Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand, opdateret 
Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand

Bygningsreglementet 2018, kap. 5, beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås i et byggeri.

 
 
 
 

Ny bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand

Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder

Bilaget kan anvendes ved midlertidig opstilling af transportable forsamlingstelte og etablering af midlertidige camping- og salgsområder. Formålet er at beskrive præ-accepterede løsninger for brandsikring af midlertidig opstilling af transportable forsamlingstelte og etablering af midlertidige camping- og
salgsområder, der når de anvendes i deres helhed, sikrer at Bygningsreglementets krav overholdes.

Bemærk at Bilag 11b: Vejledning om udarbejdelse af planer for salgsområder” ophæves, da det er indarbejdet i Bilag 11.


 
 
 

Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand, opdateret 
Bilag 11a: Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer

Denne vejledning vedrører de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR18. Vejledningen henvender sig særligt mod kommunale byggesagsbehandlere, men kan også benyttes af andre aktører herunder rådgivere og bygningsejere.

 
 
 
 

Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand, opdateret 
Bilag 11c: Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige midlertidige opstillinger

Bilaget omhandler pladsfordelingsplaner i forbindelse med midlertidige opstillinger. Planen skal sikre, at borde og stole mv. ikke opstilles, så de forhindrer at de personer, som opholder sig i lokalet, har mulighed for at komme hurtigt ud i tilfælde af brand.

 
 
 

Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand, opdateret 
Bilag 11d: Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Bilaget omhandler belægningsplaner ved midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning.
Belægningsplaner skal kun udarbejdes for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

 
 
 
 
 

Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand, opdateret 
Bilag 11e: Vejledning om transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer

Bilaget omhandler rammerne for, hvilke krav der er til godkendelse og byggesagsbehandling i forbindelse med opstilling af transportable konstruktioner ved midlertidige inden- og udendørsarrangementer.

 
 
 
 

Forebyggelse af luftbåren smitte

Ud over at holde afstand mellem personer kan øget tilførsel af udeluft samt desinfektion af rumluft i offentlige bygninger bidrage til at forebygge smittespredning, bl.a. med COVID-19.

 
 
 

Ny PET-vejledning om sikring i bygge- og anlægsprojekter

PET har udgivet den sidste af fire vejledninger om fysisk sikring mod terror. Kataloget inspirere til fysisk sikring mod terror i bygge- og anlægsprojekter gennem eksempler på solide sikringsløsninger, der går hånd i hånd med arkitektonisk kreativitet og funktionalitet

 
 
 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg