22. januar 2021

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du bl.a. læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om udviklingen af konkurrencen om de offentlige kontrakter i 2020, du kan også se seneste opdaterede udgave af ”Vejledning til projektkonkurrencer” udgivet af Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening.

Ugen byder også på en ny udgave af Sikkerhedsbranchens ”SikringsOrdbog” og så er Arbejdstilsynet ude med friske tal og fakta om arbejdsulykker i byggeriet. Derudover er flere bekendtgørelser kommet i nye udgaver.

Vil du være en del af Byggedata, så er muligheden der nu.
Læs mere om jobbet som ny produktchef og om hvordan du ansøger her

 
 
 

Status for offentlig konkurrence 2020

Den offentlige sektor køber hvert år varer og tjenester for godt 380 mia. kr. Det svarer til ca. 1/3 af de offentlige udgifter og knap 1/6 af Danmarks bruttonationalprodukt. Det viser dette års Status for offentlig konkurrence.

Siden 2012 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen, der giver et indblik i udviklingen af konkurrencen om de offentlige kontrakter.

 
 
 
 

Vejledning til projektkonkurrencer - 7 gode råd

Publikationen indeholder en vejledning til at bruge projektkonkurrencer som redskab til forandring. En veleksekveret projektkonkurrence kan bane vejen for berigende kreative bygningsværker og planløsninger, der kan skubbe udviklingen og ændre samfundet til det bedre.

 
 
 

SikringsOrdbogen

CCTV, ITV, TVO, tv-overvågning – hvad hedder det? Er der forskel på en vagt og en vægter? Og hvad dækker det i udbud så populære begreb ”åben protokol” egentlig over? Disse og mange andre ord og begreber er dagligt kilder til misforståelser i den danske branche for sikkerhed og sikring, og i 2012 besluttede Rådgiverudvalget i SikkerhedsBranchen derfor at lave en sikringsordbog.

 
 
 
 

Tal og fakta om arbejdsulykker i byggeriet

Arbejdstilsynet har udgivet 3 faktaark om arbejdsulykker i byggeriet. Faktaarkene viser tal for anmeldte arbejdsulykker både inden for bygge- og anlægsbrancherne og samlet set på byggepladser uanset branche.

Arbejdsulykker i byggeriet 2015-2019 Arbejdsskader – tal og fakta nr. 2/2020

Tilskadekomne i bygge- og anlægsbrancherne - Arbejdsskader – tal og fakta nr. 2a/2020

Arbejdsulykker på byggepladser Arbejdsskader – tal og fakta nr. 2b/2020

 
 

Jobopslag

Er du Molios nye produktchef for Byggedata?

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem byggeriets rammevilkår og brug af ny teknologi/viden? Er du udviklingsminded og klar til at løfte et af byggebranchens gængse værktøjer op på et helt nyt niveau? Så er stillingen som produktchef for Molios Byggedata det helt rigtige job for dig.

 
 
 
 

Nyhed - Energistyrelsen

175 millioner giver styrke til grøn SMV-bølge

Hvis du er en privatejet produktions-, handels- eller servicevirksomhed, har du lige fået åbnet en dør til 175 mio. kr. Pengene uddeles af Energistyrelsen som tilskud til projekter, der sænker energiforbruget i virksomhederne.

Nu er der åbnet for ansøgninger om tilskud, der hjælper virksomheder til bedre konkurrenceevne med klimavenlig produktion. Det kan give kraft til den grønne bølge blandt små og mellemstore virksomheder.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelser, tilladelser og anmeldelser samt om revurdering af godkendelser i henhold til reglerne i husdyrbrugloven.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg

Bekendtgørelse nr. 2045 af 11/12/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:
Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg

 
 
 

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Kommuner og Miljøstyrelsen opkræver brugerbetaling hos virksomheder og husdyrbrug for miljøgodkendelses- og tilsynsaktiviteter iht. brugerbetalingsbekendtgørelsen. Ændringen af bekendtgørelsen har til formål at øge tilsyns- og godkendelsesmyndighedernes provenu for de aktiviteter, der er omfattet af brugerbetaling. Som følge heraf justeres den fastlagte grundtakst.

 
 
 

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

Bekendtgørelsen omfatter fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover, uanset brændselstype.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for tilsagn om tilskud til virksomheder, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i det endelige energiforbrug i Danmark, herunder for at opnå reduktioner i anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse hermed.

 
 
 

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet

Energistyrelsen kan efter ansøgning fra fjernvarmevirksomheder yde tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet med henblik på at konvertere varmeforbrugere til fjernvarmeforsyning.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg

 
                                                           

This email was sent to vfg@byggecentrum.dk. If you no longer wish to receive these emails you may unsubscribe at any time.