29. maj 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du bl.a. læse om bygherrernes erfaringer med udbudsloven og forslag til forbedringer af regelgrundlaget og kulturen blandt bygherrer. Ny anvisning fra Rørcentret giver råd til hvordan kælderoversvømmelser kan undgås og så har SBi/Aalborg Universitet en ny og enklere beta-version af LCCbyg klar til test.

Ugen byder også på en opdateret udgave af oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere, samt erfaringer ift. performance ved renovering af alment byggeri.

Derudover kan du læse om øget sikkerhed på rulletrapper, levedygtige landsbyer, COVID og ugens høringer.

 
 
 

Bygherrernes erfaringer med udbudsloven - Forslag til forbedringer af regelgrundlaget og kulturen blandt bygherrer

Reglerne for udbud af store byggeprojekter er så komplicerede i Danmark, at der findes et milliardpotentiale i at forenkle området. Der er gevinster at hente for både offentlige indkøbere af byggeri og anlæg og for branchen, viser helt nyt undersøgelse fra Bygherreforeningen.

 
 
 

Undgå kælderoversvømmelser med pumper, højvandslukker og by-pass anlæg

Formålet med den seneste anvisning fra Rørcentret, er at give et fælles teknisk grundlag for sikring af kældre og bygninger mod kloakvand, der stemmer op i hovedkloakkerne.

(Hvis du har problemer med at se denne publikation, kan du se den via mailens webudgave).

 
 
 
 

Opdateret udgave af BR18's oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere

Listen indeholder de certificerede brandrådgivere og statikere, der har givet samtykke til at deres oplysninger må fremgå af liste. Der er i alt indberettet 104 certificerede brandrådgivere og certificerede statikere.

 
 
 
 

Performance i et større alment byggeri - renoveringsprojekt

Når byggevirksomhederne om kort tid tager hul på den omfattende renovering af de almene boliger, som Folketinget har givet grønt lys til, er der gode råd at hente i treårigt forskningsprojekt, som Chalmers Tekniska Högskola og Dansk Byggeri har gennemført i samarbejde med Enemærke & Petersen.

 
 
 

Produktiv renovering - Tips & tricks til renovering af alment byggeri

I denne folder fokuseres der på hovedkonklusionerne indenfor de fire emner: Beboersamarbejde, produktivitet, læring og digitalisering, fra hovedrapporten ”Performance i et større alment byggeri - renoveringsprojekt" som du kan se herover.

 
 
 
 

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.(Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020 m.v.)

Udkastet er en delvis udmøntning af boligaftale af 19. maj 2020 indgået af regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (UFG) om Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020.

 
 
 
 

Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger

Denne rapport indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens undersøgelse af anvendelsen af fleksible udlejningsregler i den almene boligsektor. Rapporten konkluderer bl.a. at fleksibel udlejning benyttes i hele landet og anvendes til at konstruere forskelligartede udlejningsregler, der tager hensyn til lokale forhold.

 
 
 
 

Ny enklere beta-version af LCCbyg klar til test

Med økonomisk støtte fra Grundejernes Investeringsfond, har SBi/Aalborg Universitet udviklet en ny og enklere version af LCCbyg, som de nu har løftet sløret for.
Den nye beta-udgave af LCCbyg version 3.1, opfordrer de alle til at teste i løbet af de kommende uger. Når testen er færdig, og rettelser er lavet, forventer SBi/Aalborg Universitet at kunne udgive en ny stabil version af LCCbyg ved udgangen af juni 2020.

 
 
 
 

Nye afstandskrav har ført til Justering af vejledningsmateriale om forebyggelse af smitte fra Coronavirus

Som følge af de nye afstandskrav fra Sundhedsstyrelsen har BFA Bygge og Anlæg justeret materialerne om forebyggelse af smitte fra Coronavirus.

 
 
 

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende

Midlertidige ændringer i byggeloven omkring brug af eksisterende bygninger og transportable konstruktioner efter stk. 1 og 2 kan alene ske, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

 
 
 
 

Længe leve landsbyerne - en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer

I denne publikation præsenteres et bud på, hvordan strategisk planlægning for landsbyer kan tilrettelægges og udføres i praksis.

 
 
 

Øget sikkerhed på på rulletrapper - Information til ejere af rulletrapper

Der er sket en lille stigning i ulykker – især faldulykker – på rulletrapper, selv om alle lovmæssige krav om sikkerhed er overholdt. Elevatorbranchen har derfor udgivet en folder med forslag til, hvordan man kan forbedre sikkerheden på rulletrapper markant.

 
 
 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (BEK nr 1071 af 28/10/2019) i høring.

 
 
 

Vejledning til cirkulære nr. 9015 af 10. januar 2020 om energieffektivisering i statens institutioner

I cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner1, herefter kaldet »cirkulæret«, fremgår der regler om, at staten skal reducere sit energi- og vandforbrug. I denne vejledning præciseres og uddybes en række af reglerne i cirkulæret, og der gives forslag og anvisninger til den praktiske udmøntning af reglerne.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg