25. september 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Denne uge byder på både bekendtgørelse og vejledning om ansøgningspuljen til bedre fysiske rammer og på ”Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2021”.

Du kan også få konkrete ideer til en grønnere og mere bæredygtig virksomhed og så er der gode råd at hente, når der skal tages imod nye unge medarbejdere. 

Ugen byder også på ændringer af eksisterende bekendtgørelser. Således er både ”Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)” og ”Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling” blevet indarbejdet med seneste ændringer som kan ses indarbejdet i Byggedata.

Se også "Høring af udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger" og "Supplerende høring over forslag til ny lov om leje og lov om boligforhold".

 
 
 

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bedre fysiske rammer

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til bedre fysiske rammer, jf. § 15.71.08.20. på finansloven for finansåret 2020.

 
 
 

Vejledning om ansøgningspuljen til bedre fysiske rammer

Regeringen og partierne bag Aftale om finansloven for 2020 har besluttet at afsætte 8,6 mio. kr. til en ansøgningspulje til forbedring af fysiske rammer på tilbud, hvor udsatte borgere opholder sig.

 
 
 
 

Virksomhedsguiden - 5 nemme skridt til en grønnere virksomhed

Ved at skabe gode vaner i forhold til energi og ressourcer i virksomheden kan du være med til at sænke virksomhedens klimaaftryk. Få 5 konkrete idéer til, hvordan din virksomhed kan blive grønnere og mere bæredygtig.

 
 
 

Tag godt imod jeres unge medarbejder

Når I modtager en ny ung medarbejder, er det en særlig mulighed for at skabe en god start på et velfungerende arbejdsliv – og for at sætte fokus på et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Fem anbefalinger introducerer nogle af de vigtigste ting, som I skal være opmærksomme på, når der starter en ny ung medarbejder.

 
 
 
 

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2021

Der er i lov om leje (lejeloven), lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven), lov om almene boliger m.v. (almenboligloven), lov om leje af almene boliger (almenlejeloven) samt lov om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i nærmere bestemte årsniveauer. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt. Endvidere er der i bekendtgørelser fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som ligeledes reguleres én gang årligt.

 
 
 

Høring

Supplerende høring over forslag til ny lov om leje og lov om boligforhold

Transport- og Boligministeriet sendte den 19. juni 2020 udkast til ny lov om leje og lov om boligforhold i høring med høringsfrist den 20. august 2020. Høringsfristen blev efterfølgende udskudt til den 18. september 2020. I materialet indgik ved en beklagelig fejl ikke udkast til regler om huslejeregulering for mindre ejendomme i regulerede kommuner, hvorfor udkast til lovbestemmelser og bemærkninger om dette nu er sendt i høring.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekendtgørelse nr. 1384 af 22/09/2020

Ændringsbekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Formålet med denne bekendtgørelse er at tage højde for følgerne af foranstaltninger iværksat i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

 
 
 
 

Architecting Happiness

En samling af filmeksempler på projekter hjemme og i udlandet designet af danske arkitektfirmaer.
Arkitektur hvor design er integreret i alt fra transportsystemer til bestik og børnehaver. Hvor bæredygtig arkitektur er bygget for mennesker.

 
 
 

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Formålet med bekendtgørelsesudkastet er først og fremmest at indsætte regler om, at energimærkninger kan gøres ugyldige. Derudover foretages en række andre ændringer, justeringer og præciseringer af gældende ret.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

BEK nr 1383 af 21/09/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens forbrug af el, gas, koldt vand, varmt vand, varme eller køling.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg