11. september 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Denne uge byder på en ny vejledning til BR18 om tilgængelighed til transportable konstruktioner og så er Bygherreforeningens seneste version af Paradigma for entrepriseaftaler efter AB 18 tilgængelig.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har udgivet en guide der beskriver hvordan ESPD skal udfyldes også har de opdateret vejledningen til eCertis, et online informationssystem, der viser de forskellige certifikater til dokumentation for udelukkelse og egnethed ved udbudsprocedurer rundt om i EU.

Ugen byder også på nyt om bæredygtige renoveringer af almene boliger, en analyse belyser påstanden om det er dyrt at bygge bæredygtigt og ny rapport viser, at udskiftning af andre materialer til træ ved nybyggeri, vil give store besparelser i CO2-regnskabet.

Derudover er der bl.a. en ny bekendtgørelse, opdaterede love, og et nyt tillæg til DS 428 om brandsikring af ventilationsanlæg, samt et nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner.

 
 
 

BR18

Vejledning om tilgængelighed til transportable konstruktioner

Transportable konstruktioner, der opstilles, hvor der er adgang for offentligheden, skal udformes, så der er gode adgangsforhold, og så der opnås tilstrækkelig tilgængelighed for alle.

Tilgængelighed for alle betyder, at alle, uanset om man er kørestolsbruger, dårligt gående med rollator, har orienteringsbesvær eller et andet handicap, på lige fod med alle andre borgere skal kunne få adgang til de aktiviteter, der udbydes, og som konstruktionen skal bruges til.

 
 
 

Ny version af Paradigma for entrepriseaftale efter AB 18

Bygherreforeningens Paradigma for Entrepriseaftale er til inspiration for dine entrepriseaftaler. I paradigmet bliver du gjort opmærksom på en række væsentlige punkter, ligesom du får beskrevet, hvilke overvejelser du skal gøre dig, når du udfylder aftalen.

 
 
 

ESPD - Det fælles europæiske udbudsdokument

ESPD står for det fælles europæiske udbudsdokument. Det er en egenerklæring, som virksomheder afgiver, når de deltager i offentlige udbud. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en guide til virksomheder, der kort og godt beskriver, hvordan et ESPD skal udfyldes.

 
 
 
 

Opdateret vejledning - eCertis – sådan virker det

eCertis er et online informationssystem, som kan vise de forskellige certifikater til dokumentation for udelukkelse og egnethed ved udbudsprocedurer rundt om i EU. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret deres vejledning, der i ord og billeder viser, hvordan eCertis anvendes.

 
 
 
 

Renovering - Eksempler på bæredygtige renoveringer af almene boliger med økonomisk, social og miljømæssig merværdi

Tidens tand, ændret adfærd, nye familiemønstre, demografi og boformer samt materialers holdbarhed (eller manglen på samme) har de seneste år resulteret i stribevis af renoveringsprojekter.

Danske Arkitektvirksomheder har samlet et lille udsnit af eksempler på bæredygtige renoveringer af almene boliger i en publikation, hvor der er fokus på den værdi, renoveringerne har skabt.

 
 
 

Er det dyrt at bygge bæredygtigt? - Hvad kan erfaringerne fra de DGNB-certificerede projekter fortælle os?

Det er for dyrt at bygge bæredygtigt. Den påstand har lige siden den spæde start forfulgt debatten om bæredygtigt byggeri. Men er det nu også rigtigt? En analyse udarbejdet af Buus Consult for Green Building Council Danmark viser, at der ikke er hold i fordommen.

 
 
 

CO2-besparelse ved træbyggeri - Sammenligningsstudie af træbyggeri og konventionelt byggeri

Rapport fra Rambøll viser, at en udskiftning af andre materialer til træ ved nybyggeri vil give massive besparelser i CO2-regnskabet.
Rambøll sammenligner træbyggeri med konventionelt byggeri og vurderer de potentielle CO2-besparelser, der er ved at konvertere traditionelle løsninger som tegl, stål og beton til træ og træbaserede produkter.

 
 
 
 
 

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledningen indeholder en generel beskrivelse af svømmebade. Blandt andet beskrives cirkulation af vandstrømmen gennem bassinet, automatisk måling og dosering af klor, genanvendelse af brugt returskyllevand og endelig svømmebadsanlæg med brug af overfladevand.

 
 
 

Aftaleforløb, dialog og vejledning samt gebyr for skærpet tilsyn

I denne måned sætter Arbejdstilsynet gang i 3 initiativer. Overskrifterne er Aftaleforløb, dialog og vejledning samt gebyr for skærpet tilsyn.  Baggrunden for de 3 nye initiativer er den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, som en bred vifte af partier vedtog i foråret 2019.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter § 6, stk. 1, i lov om social service samt efter § 185 b, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.

 
 
 
 

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v

 
 

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

 
 
 

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning

Lovbekendtgørelse nr. 120/2020

Er blevet erstattet af:

Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14/08/2020

 
 

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

 
 
 

Brandsikring af ventilationsanlæg – Tillæg 1

DS 428:2019/Till.1:2020

 
 

Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk

 
 

Vinduer – Klassifikation af mekaniske egenskaber – Vertikallast, vridning og betjeningskraft

 
 

Akustik – Feltmåling af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 2: Trinlydisolation

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg