18. september 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om ugens nyheder

I denne uge kan du læse om de 17 verdensmål og om hvordan verdensmålene kan gøres til vores mål.

Ugen byder også på en ny udgave af "Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, herunder telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm." og en ny udgave af "Bekendtgørelse om miljøzoner".

Nyt onlineværktøj skal tage temperaturen på trivslen i bygninger og så skal rapporten "Finansieringsmodel for energieffektiviseringer i den almene boligsektor" indgå i arbejdet om at etablerer en grøn garantiordning.

Derudover kan du læse om mureruddannelsen i ”Den gode murerskole”, "Jupitervejledningen", legepladsredskaber og se ugens høringer.

 
 
 

De 17 Verdensmål – Sådan kommer I i gang!

Publikationen er en kogebog for både den erfarne ”verdensmålskender” og – nok flertallet – os der har hørt om målene, men stadig ikke helt har grejet hvordan, hvorfor og hvor verdensmålene kan bruges til fx at understøtte vores egen virksomhed.

 
 
 

Gør Verdensmål til Vores Mål - 197 Danske målepunkter for en mere bæredygtig verden

Danmarks Statistik og 2030-panelet har offentliggjort 197 nye danske målepunkter for at gøre FN’s 17 Verdensmål danske. Målepunkterne bygger på mere end 6.000 input fra danske virksomheder, organisationer, forskere og engagerede borgere.

 
 
 
 
 

BR18

Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable konstruktioner, herunder telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm.

Denne vejledning henvender sig både til dem, der ejer transportable konstruktioner som f.eks. telte, tribuner, scener, portaler, tårne, raftekonstruktioner, messestande mv., og til dem, som bruger sådanne transportable konstruktioner ved for eksempel koncerter, sportsstævner, cirkusforestillinger, by- og markedsfester, og lignende.

 
 
 
 
 

Finansieringsmodel for energieffektiviseringer i den almene boligsektor

I forbindelse med arbejdet med Grøn Boligaftale 2020 blev en grøn garantiordning også prioriteret.

Der er et samlet potentiale på 50 mia. kr. for økonomisk rentable energieffektiviseringer i den almene boligsektor. Formålet med rapporten er at indgå i det videre arbejde mellem Transport- og Boligministeriet om at etablere en grøn garantiordning.

 
 
 

Nyt onlineværktøj skal tage temperaturen på trivslen i bygninger

Med et nyt onlineværktøj sætter Green Building Council Denmark og Rambøll brugerne i centrum, når bygningers indendørs komfort skal vurderes.

Værktøjet skal sikre, at brugernes trivsel i bygningerne bliver pejlemærke for systematisk optimering af driften. Projektet er støttet af Realdania.

 
 
 

Jupitervejledningen

Vejledningen har fokus på at sikre, at der foretages en ensartet indberetning af data, en ensartet oprettelse af tekniske anlæg samt at beskrive, hvilke brugere af Jupiterdatabasen, der foretager indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om miljøzoner

Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte regler for en kommunalbestyrelses beslutning om etablering, udvidelse, indskrænkning eller ophævelse af en miljøzone, jf. miljøbeskyttelseslovens § 15 a.

 
 
 
 

BUILD Rapport

Den Gode Murerskole - Kompetenceløft for mureruddannelsen med udvikling af lærerkurser, læringsforløb, innovation og samarbejde med videregående uddannelser

’Den gode murerskole’ er resultatet af projektet’ Murerfagets kompetenceløft’, som bygger ovenpå 15-20 års forskning på SBi i samarbejde medmurerfaget.

 
 
 

Dansk Standard

Legepladsredskaber og -underlag – Del 7: Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift

DS/EN 1176-7:2020

 
 
 

Høring

Supplerende høring: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger

(Landsbyggefondens rammer 2021-26, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.).

 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Ændringerne i affaldsbekendtgørelsen skyldes implementering af det reviderede affaldsrammedirektiv 2018/851 og af visse initiativer fra Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

De væsentligste ændringer er foretaget i kapitel 6, 8, 9 og 11. Ændringerne omfatter bl.a. krav om særskilt indsamling af husholdningsaffaldsfraktioner, henteordning ved husstanden, ensartet sortering for borgere og erhverv samt dokumentation for reel genanvendelse (kap. 6 og 9).

 
 
 
 

Høring

Udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. og vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse

Vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. har til formål at skabe klarere rammer for udlejning af sommerhuse m.v. og er udtryk for både en modernisering og en forenkling af praksis for, hvornår Erhvervsstyrelsen anser, at udlejning af sommerhuse må betragtes som erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg